Tarifes

ACTIVITATS:

Matrícula : 35€

1 dia a la setmana de pilates o hipopressius : 27€/mes

1 dia a la setmana de motr : 36€/mes

2 dies a la setmana de pilates o hipopressius : 43€/mes

2 classes a la setmana (motr + pilates o hipopressius) : 52€/mes

3 classes a la setmana (pilates i/o hipopressius) : 59€/mes

3 classes a la setmana (motr+ pilates + hipopressius) : 68€/mes

Sessions individuals pilates o hipopressius: 27€/hora

Sessions individuals motr: 36€/hora

Sessions duo pilates o hiporessius :43€/hora

TERÀPIES (acupuntura, flors de Bach):

1ra visitia : 35€

Següents visisties : 27€

Control de pes - auriculoteràpia : 15,50€

TERÀPIA D'ANDULACIÓ

1 sessió : 25€

Pack de 5 sessions : 95€

Pack de 10 sessions : 150€